Τιμή

Το software συνεργείου οχημάτων διατίθεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε τιμή γνωριμίας. Το συνολικό κόστος του προγράμματος αφορά το αρχικό κόστος έναρξης χρήσης (εφάπαξ) και το ετήσιο κόστος υποστήριξης.

Συγκεκριμένα:

  • Το κόστος έναρξης ανέρχεται σε 100 ευρώ
  • Το κόστος υποστήριξης (ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής), αναβαθμίσεων και διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά έτος

Δοκιμάστε το δωρεάν

Ζητήστε τώρα δωρεάν χρήση για ένα μήνα (demo) του προγράμματος.

Δωρεάν δοκιμή